# Downloads

Because of Windows security restrictions it is necessary to unblock all downloaded zip files before unzipping.

# ADDIN.DK Folder

folder.zip

Unzip to c:\addin.dk

copy c:\addin.dk\appl\addin.dk.cfg to your bentley appl folder

# ADDIN.DK CONNECT / 2023 and V8i

addindk.zip

Unzip to c:\addin.dk\programs

# 9/27/2022

 • Bugfix for OpenRoads

# 1/26/2022

 • Set leveloverride off by default

# 6/8/2021

 • Matrikelsøgning updated to use dataforsyningen api

# 4/21/2021

 • Use textstyle from dgnlib

# 2/2/2021

 • Fix field Lodsejerliste

# 9/1/2021

 • Fix theme in Lodsejerliste

# 12/21/2020

 • Add support for TLS 1.2 in CONNECT
 • Fix WFS feature property AreaType leading to incorrect number of geometries
 • Add support for SamletFastejendom and Jordstykke from Datafordeleren in Lodsejerliste

# 12/18/2020

 • Add support for TLS 1.2 in V8i

# Matrikelsøgning CONNECT / 2023

AIMatrikel.zip

# 11/23/2023

 • Skift til dataforsyningen Gsearch

# 08/29/2022

 • Default Kommune can be defined in cfg variable AI_MATRIKEL_KOMMUNE = kommunekode

# 5/27/2021

 • Fixed bug showing multipolygon
 • Changed api to dataforsyningen

# 12/23/2020

 • Add support for TLS 1.2
 • Reset transient element on exit
 • Breaking change; use token based login to Kortforsyningen. Set token in KF_TOKEN variable.

# Adressesøgning CONNECT / 2023

AIAWS.zip

# 08/12/2022

 • Default Kommune can be defined in cfg variable AWS_KOMMUNE = kommunekode

# 07/28/2022

 • Changed api from http://dawa.aws.dk to https://api.dataforsyningen.dk

# 12/23/2020

 • Add support for TLS 1.2 in CONNECT
 • Reset transient element on exit

# Ejendomsinformation CONNECT / 2023

AIEjendom.zip

# 04/11/2023

 • Kan nu slå ejere op fra ejerregisteret

# 07/28/2022

 • Changed api from http://dawa.aws.dk to https://api.dataforsyningen.dk

# 12/23/2020

 • Add support for TLS 1.2
 • Breaking change; use token based login to Kortforsyningen. Set token in KF_TOKEN variable.

# Map Manager CONNECT / 2023

AIKort.zip

# WFS Booster CONNECT / 2023

AIWFS.zip

Udpak zip fil og sæt MicroStation variabel MS_ADDINPATH > c:/addin.dk/AIWFS/

keyin mdl l map.addin.wfs;map.addin.wfs open

# 02/05/2024

 • Rettet fejl ved multiline

# 12/22/2023

 • Rettet farver til RGB
 • Tilføjet snap og locate lock på reference

# 12/18/2023

 • Bruger nu kun MicroStations indbyggede transformationsfunktioner.
 • Attributdata gemmes nu som items der kan ses i property panelet.
 • Elementer oprettes nu med color by level, weight by level, style by level
 • Annotation styres nu fra MicroStation Annotation scale lock.
 • Rettet fejl ved multipolygon
 • Rettet fejl hvor fil var sat til millimeter
 • Rettet fejl ved skalering hvis fil ikke var sat til 1000 per meter i resolution
Last updated: 2/5/2024, 10:57:23 AM